Infographics jaarprogrammering

Binnen de gemeente Nissewaard heeft team Combinatiefunctionarissen op basis van de huisstijl High Five hun jaarprogramma vormgegeven met de uitgangspunten als leidraad. De structuur is ook gebruikt voor alle wijkcentra om hun programmering en successen in beeld te brengen. Een laagdrempelige en duidelijke manier om je uitgangspunten zichtbaar te maken. Hiernaast kan er aan teams d.m.v. de methodiek ingezoomd worden op lopende programma's voor doorontwikkeling (vastleggen successen en maken van keuzes) en de ontwikkeling medewerkers.


''de moeilijkste opdracht die ik het team ooit heb gegeven, vertaal je programma naar de kern en verwoord wat je doet in maximaal 140 woorden, het resultaat mag er wezen'' 

Nick Tameris - Teamleider team Combinatiefunctionarissen 

Infographics Nissewaard.pdf