High Five Nederland 

Hoe kun je als gemeente bijdragen aan het welzijn (brede Welvaart) van je inwoners? Dat begint bij het creëren van een fijne leefomgeving. Eén waarin inwoners, scholen, verenigingen, vrijetijdsaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven in nauw contact staan met elkaar. Dat is wat je met High Five kunt doen. Wij verbinden al deze partijen met elkaar, zodat er een sociaal netwerk ontstaat. De manier om de gezamenlijke uitkering voor gezondheid, sport, cultuur en sociale basis met elkaar te verbinden. 


High Five is gebaseerd op 5 thema's:
  • Ontwikkeling
  • Maatschappelijk
  • Duurzaam
  • Bewegen
  • Sociaal

''High Five - Daar wil je bij horen'' - Jury GDO
''High Five lost geen problemen op maar voorkomt ze'' - Jury Gemeentedelers 

High Five Winnaar GDO Innovatieprijs 

Het oordeel van de jury over de winnaar luidt als volgt: ‘Innovatie in onze-sector kan niet langer primair plaatsvinden op productniveau. Mooie producten, lessen, activiteiten blijven altijd nodig – dat zeker. Maar om in de context van het huidige transitietijdperk écht impact te maken voor een duurzame toekomst, is systemische innovatie nodig. Met de werkwijze High Five kun je ook een grotere groep mensen bereiken dan de koplopers. Het doet een beroep op het vermogen om integraal te werken binnen een gemeente. Dat kan voor centra die onderdeel zijn van een gemeente, maar ook zelfstandige centra. Ook elders in het land is deze veranderbeweging in samenwerking met partners te zien. Dit vraagt voor de sector tijd, maar biedt ook veel kansen. En het bied je een sterkere positie, doordat o.a. communicatie en beleidsontwikkeling gezamenlijk opgepakt wordt.’

High Five Winnaar Gemeentedelers

High Five winnaar van de GemeenteDelers en daar zijn wij heel trots op! Deze landelijke competitie voor gemeentelijke initiatieven is in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van BZK en heeft als doel om lokale kwaliteit om te zetten in landelijke kracht. Dat betekent dat andere gemeenten ook kunnen profiteren van de kennis en ervaring die wij met High Five hebben opgedaan. In juni wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse VNG congres.


Bekijk hier de finale pitch van High Five voor de gemeentedelers 

Meer info op; VDP (publieksdiensten.nl) 

Benieuwd wat High Five voor jouw gemeente kan betekenen?

"Met High Five bouwen we samen aan een sociaal netwerk."

Door inwoners, verenigingen en organisaties met elkaar in contact te brengen, draagt Gemeente Nissewaard bij aan het welzijn van haar inwoners.


High Five

Door initiatieven van inwoners te stimuleren, bouwen wij samen aan een gemeente met actieve en betrokken bewoners.

High Five Sociaal

Sociale verbondenheid is een basisbehoefte. Als gemeente kunnen wij hier een belangrijke rol in spelen door mensen met elkaar te verbinden.

High Five Maatschappelijk

Maatschappelijke betrokkenheid van zowel inwoners als organisaties heeft een positief effect op het algehele welzijn.

High Five Duurzaam 

Duurzaamheid is een belangrijk thema, want samen kunnen we gemeente Nissewaard groener én duurzamer maken.

High Five Bewegen

Stilstand is achteruitgang en in beweging blijven is gezond. Dat geldt voor jou als individu, maar ook voor organisaties. 

High Five Ontwikkeling

Groei en ontwikkeling is ontzettend belangrijk. Daarom stimuleren wij inwoners om hun potentieel te benutten en talent te ontwikkelen.

Heb je de High Five tegels al eens gezien? Hiermee laat je als organisatie zien dat je bijdraagt aan het welzijn van de inwoners van gemeente Nissewaard. Inmiddels sieren deze tegels de wanden van meer dan 200 scholen, organisaties en verenigingen.